Lukiohairiö

07.09.2020

Erkko-lukion 3. ja 4. vuositason opiskelijat siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 9.9.alkaen

Erkko-lukion 3. ja 4. vuositason opiskelijat siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 9.9. alkaen Päijät-Hämeen muuttuneen koronaepidemiatilanteen vuoksi. Järjestelyllä pyritään turvaamaan abiturienttien valmistautuminen ja osallistuminen syksyn yo-kokeisiin mahdollisten koronavirusaltistumisten varalta. Tällä hetkellä lukion opiskelijoiden tai opettajien keskuudessa altistumisia ei ole tiedossa.

Abiturienttien etäopetus jatkuu 1.10. asti eli 1. jakson loppuun asti. Koeviikon kokeet pidetään kuitenkin pääosin lähikokeina. Siis opiskelijat osallistuvat koeviikon kokeisiin koululla, jos he eivät ole yo-kokeessa.  

Lukiolaki mahdollistaa opetuksen järjestämisen myös etäopetuksena.

Opiskelijoiden tulee huomenna ottaa kaikki opiskelumateriaalit kotiin ja varmistaa, että heillä on valmius vastaanottaa etäopetusta Teams:n kautta.

Etäopiskeluun siirtymisestä on Wilma-palvelun kautta tiedotettu opiskelijoita ja huoltajia.