Erkko-lukioon haku

Erkko-lukioon haku

Lukio pitää sinulle kaikki ovet avoinna. Reilusti yli puolet ikäluokasta jatkaa opintojaan toisen asteen koulutuksen jälkeen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Näissä oppilaitoksissa opiskelu ja useissa ammateissa, joihin mainituista oppilaitoksista valmistutaan vaativat lukiotasoista yleissivistystä. Lukio-opinnot antavat myös hyvän mahdollisuuden menestyä kansainvälistyvässä maailmassa. Lukio on myös toisella asteella ainoa oppilaitos, joka tuottaa todellisen jatko-opintokelpoisuuden kaikkiin oppilaitoksiin, koska pelkkä ylioppilastutkinnon suorittaminen ei takaa opiskeluvalmiuksia korkea-asteen koulutuksessa vaan siihen vaaditaan lukio-oppimäärän suorittamista.

Miksi Erkko-lukioon?

Erkko-lukio on keskikokoinen lukio ja opiskelijaläheinen oppilaitos. Erkko-lukiossa opiskelija opiskelee täsmälleen samat valtakunnalliset lukiokurssit kuin kaikissa muissakin Suomen lukioissa. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan valitsemalla koulukohtainen urheilu- tai robo-medialinja tai opiskelemalla normaalisti lukiolinjalla, jossa on myös laaja koulukohtainen valinnaisainetarjonta.

Erkko-lukio on sopivan kokoinen koulu, jossa opiskelija oppii tuntemaan niin opettajat kuin opiskelijatoverinsa. Kaikki opettajat ovat päteviä ja koulun tilat sekä opiskeluvälineet ovat ajanmukaiset. Koulu elää myös ajanhermolla. Erkko-lukiolla on kansainvälisiä hankkeita, olemme kehittäneet hankekoordinaattorina virtuaaliopiskelua koko Päijät-Hämeen alueella ja opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa arkipäivän asioihin aktiivisen opiskelijakuntatoiminnan kautta. Erkko-lukiossa on myös panostettu opiskelun ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon, joista esimerkkinä opinto-ohjaaja, joka on koko ajan opiskelijoiden käytettävissä. 

Erkko-lukio on lähellä ja se tarkoittaa selvää säästöä opiskelijalle. Rahaa eikä aikaa kulu koulumatkoihin ja kallisarvoista aikaa säästyy sekä harrastuksiin että läksyjen tekoon, sillä lukiolaisen arki ei ole vain oppitunnit koulussa vaan tehtäviä pitää tehdä myös kotona.

Syksystä 2018 alkaen uusille opiskelijoille annetaan oppimateriaaleihin tai -välineisiin tukea 500 euroa/opiskelija.

 

Mitä lukion käynti vaatii?

Lukio opiskelu sopii nuorelle, joka on utelias, halukas oppimaan ja kehittämään omaa osaamistaan sekä valmis ottamaan vastuuta opinnoistaan. Tärkeää on myös kyky sitoutua pitkäjänteisiin teoria-opintoihin. Peruskoulusta vaaditaan hyvä tietopohja ja riittävät opiskelutaidot. Vanhempien kiinnostus opinnoista ja kannustus ovat myös tärkeitä opintojen onnistumisessa.

 

Hakeminen

Erkko-lukioon haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi 18.2.-10.3.2020.

Ainevalintakortti tulostettavissa kotisivuilta (linkki alempana). Palautus maaliskuun loppuun mennessä.

 

Mistä tietoa?

Tietoa koulusta saat Erkko-lukion kotisivuilta. Klikkaa yhteystiedot, jos haluat tietoa rehtorilta, opinto-ohjaajalta tai opettajilta. Klikkaa opiskelijalle, jos haluat tietoa kursseista, tuntijaosta tai suoritusohjeista.

Peruskoulujen yhdeksännet luokat käyvät tutustumassa lukio-opiskeluun lukuvuoden aikana ja lukion tutorit käyvät kertomassa opinnoista opiskelijan näkökulmasta.

Lukiokoulutuksesta kiinnostuneille huoltajille ja opiskelijoille suunnattu Avoimet ovet -tilaisuus on to 23.1.2020 klo 18.30 alkaen lukion salissa.


Lisätietoja rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.

Valinta

Tiedot opiskelijaksi ottamisesta tulevat Erkko-lukion kotisivuille ja koulun oveen 11.6.2020. Valintakirje postitetaan jokaisen valitun opiskelijan kotiin 11.6.2020.

Opiskelijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 11.- 18.6.2020 käymällä henkilökohtaisesti koulussa, kirjallisesti tai sähköposti-ilmoituksella (erkko.lukio@orimattila.fi) rehtorille tai merkinnällä Oma Opintopolku-palvelussa. Opiskelijat, joilla on valinnat tekemättä, voivat tehdä aine- ja kurssivalintansa koululla. 

Jos opiskelija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, hänen on ilmoitettava siitä rehtorille huoltajan allekirjoittamalla vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella viimeistään 25.6.2020. Opiskelupaikan vastaanottaminen on ilmoitettava samoin viimeistään 25.6.2020.

Mahdollisesti vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja voi tiedustella Erkko-lukion rehtorilta 12.6.2020 jälkeen. Jos opiskelija on tullut valituksi johonkin toiseen oppilaitokseen, mutta haluaa vaihtaa Erkko-lukioon, niin hänen pitää ottaa yhteyttä suoraan rehtoriin.

Vapaiksi jääneitä lukiopaikkoja haetaan lisähaussa. Lisähaku on 12.6.- 24.7.2020 välisenä aikana ja vapaat opiskelupaikat ja koulutustiedot löytyvät opintopolusta (www.opintopolku.fi). Lisähakulomake on tulostettavissa oheisesta linkistä. Voit myös hakea paperisen lomakkeen koulun kansliasta. Lomakkeen ja päättötodistuksen kopion voi lähettää sähköpostitse tai postitse tai tuoda koululle henkilökohtaisesti. 

Lisähaun valinta tehdään viimeistään 3.8.2020 ja opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 14.8.2020.

Lue lisää linjoistamme