Opiskelijakunta

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta on yhteisö, jonka kaikki koulun opiskelijat muodostavat.

Toiminta

Opiskelijakunta valitsee keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen. Hallitus johtaa opiskelijakunnan toimintaa, huolehtii juoksevista asioista, järjestää teemapäiviä ja valmistelee esityksiä opiskelijakunnalle, johtokunnalle, opettajakunnalle ja rehtorille. Erkko-lukion Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu kolme - viisi opiskelijaa jokaiselta vuositasolta, yhteensä 13 opiskelijaa. Jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. 

Tämänvuotinen hallituksemme on eloisa, aktiivinen ja ideoita täynnä. Syyslukukauden suunnitelmiin kuuluvat ainakin jo perinteeksi muodostuneen aatospäivän järjestäminen marraskuussa sekä joulutapahtuma. Teemapäivien ideana on tuoda virkistystä koulunkäyntiin. 

Hallitus pyrkii jatkuvasti kehittämään koulun viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Se on mukana myös koulun yleisessä kehitystoiminnassa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Sillä on edustajansa johtokunnassa, ja jäsenet voivat osallistua myös opettajainkokouksiin. Hallitusta siis kuunnellaan, ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa koulua koskeviin asioihin lain ja järjestyssääntöjen rajoissa. Jos sinulla on ideoita esimerkiksi koulun ilmapiiriin, viihtyisyyteen tai turvallisuuteen liittyen, voit kertoa niistä jollekin hallituksen jäsenistä, joka vie ideasi eteenpäin.

Opiskelijakunnan hallitus toivottaa kaikille reipasta lukuvuotta. Tehdään yhdessä koulustamme entistäkin viihtyisämpi paikka olla ja opiskella! 

Opiskelijakunnan sähköpostiosoite: opiskelijakunta.erkkolukio@orimattila.fi

 

 

 

Opiskelijakunnan hallitus 2019-2020

Jäsenet Tehtävä
Autio Justas 19A Puheenjohtaja
Heikkilä Jenny 18B 1. varapuheenjohtaja
Lammi Akseli 20A Sihteeri
Ranta Julia 19C Rahastonhoitaja
Tirkkonen Miro 20B Kahvilavastaava
Mykkälä Pinja 20A Valokuvausvastaava
Ekman Niklas 20C Kuulutusvastaava
Romppanen Nea 19B Olohuonevastaava
Kalliokoski Aulikki 18A Jäsen
Rautakoski Eveliina 18A Jäsen
Suurnäkki Katja 18B Jäsen