Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus

 

Laajennettu oppivelvollisuus tuli voimaan vuonna 2021

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Lukiokoulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa lukion oppimäärä enintään neljässä vuodessa. Oppivelvollisen kohdalla opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan siten, että hän suoriutuisi lukiokoulutuksesta vähintään neljässä vuodessa.

Koulutuksen järjestäjän järjestämä opetus ja ohjaus on oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle opiskelijalle maksutonta. Näiden lisäksi oppivelvollisuuden laajentuessa opiskelijalle maksuttomia ovat

  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone ja laskinlisenssi
  • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta, myös hylättyjen uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin koulumatkat ilman omavastuuosuutta

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021.