Opiskelun tukitoimet

Opiskelun tukitoimet

Tietoa opiskeluun liittyvistä tukitoimista

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjausta annetaan sekä yksityis- että ryhmäohjauksena. Yksityisohjausta antaa opinto-ohjaaja ilmoittaminaan aikoina. Opiskelijat voivat ottaa opinto-ohjaajaan yhteyttä opiskeluihin liittyvissä aisoissa oma-aloitteisesti. Opinto-ohjaaja tekee opiskelijoille kurssimuutoksia kalenterissa ilmoitettuina aikoina.

 

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajat pitävät pääsääntöisesti keskiviikkoisin/torstaisin klo 11.25 – 11.45 ryhmänohjaustuokion. Ryhmänohjaustuokiot ovat joko ryhmäkohtaista, yksilö- tai pienryhmäohjausta. Ryhmänohjaajat ilmoittavat opiskelijoille lukuvuoden alussa ryhmänohjauksen aikataulut. Ryhmänohjaus on osa opinto-ohjauksen pakollista kurssia ja siihen osallistuminen on kaikille pakollista.

 

Erityisopetus

Lukion erityisopetus on opiskelijoiden pedagogista tukea ja osa lukion toimivaa ohjausjärjestelmää. Lukion erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana. Häneltä saa oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa ja tukea opiskeluun. Erityisopettaja antaa yksilöohjausta ja tekee oppimisvalmiuksia mittaavia kartoituksia. Mikäli kartoitusten perusteella on viitteitä lukivaikeudesta, erityisopettaja tekee opiskelijalle tarkemman lukitestin. Tulosten perusteella ja huoltajien suostumuksella opiskelija saa halutessaan erityisopettajalta lausunnon lukivaikeudesta. Vaikeus huomioidaan opiskeluaikana ja ylioppilastutkinnossa. Erityisopettajalta saa lisäksi tietoa ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyjen hakemisesta sekä ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävistä lausunnoista.

 

Erityisopettaja Minna Rösch

puh. 044 781 3884

minna.rosch@orimattila.fi

yhteydenotot myös Wilman kautta

 

Opiskeluterveydenhuolto ja terveydenhoitajan vastaanotto

Lukion terveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä esim. pohtiessasi terveyttä, sairautta, nuoruutta, ihmissuhteita, mielialaa, seurustelua, raskaudenehkäisyä tai halutessasi tarkastuttaa esim. kasvusi, ryhtisi, näkösi tai verenpaineesi. Myös rokotusasioissa voi olla yhteydessä terveydenhoitajaan. Terveydenhoitajan palvelut ovat maksuttomia.

Lukion 1. vuoden aikana terveydenhoitaja kutsuu 1. vuosikurssin opiskelijoista tytöt terveystapaamiseen. Heillä on tarvittaessa lääkärin tarkastus.

Lukion pojat saavat terveydenhoitajalta ajan saatuaan puolustusvoimien kutsuntaikäisiä koskevan postin kotiin. Heillä on tuolloin yhdistetty kutsuntatarkastus ja lukiolaisen terveystapaaminen (terveydenhoitaja ja lääkäri).

Halutessaan opiskelija voi itse varata ajan terveydenhoitajan vastaanotolle millä vuosikurssilla tahansa. Sähköinen ajanvaraus on mahdollinen ensi syksystä lähtien. Päivittäin on (lääkäripäiviä lukuunottamatta) avoin vastaanottoaika, jolloin voi tulla tapaamaan terveydenhoitajaa ilman ajanvarausta.

Lukiolaisten raskaudenehkäisyasiat hoidetaan opiskelijaterveydenhuollossa sekä ehkäisyneuvolassa.


Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaalle. Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu on 41,20 € (2019). Mikäli et halua maksaa lääkärin vuosimaksua, voit valita 20,60 € käyntimaksun, joka maksetaan käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Jos haluat maksaa vain käyntimaksun, sinun tulee ilmoittaa siitä palveluneuvontaan vastaanottokäyntisi yhteydessä. Samat hinnat koskevat myös sairaanhoitajan vastaanotolla käyntiä.

Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärinvastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta voimassa oleva peruutusmaksu 50,80 € (2019). Terveystarkastukset ja raskauden ehkäisyasioiden hoitokäynnit lääkärillä ovat maksuttomia.

Lääkärintodistusten kirjoittaminen esim. ajokorttia tai vaihto-oppilashakemusta varten ei kuulu lukioterveydenhuollon palveluihin. Nuorison terveystodistus, joka on kirjoitettu yläkoulun lääkärintarkastuksen yhteydessä, on voimassa yleensä 5 vuotta ja kelpaa siis lääkärintodistukseksi ajettaessa henkilöautokorttia.

Terveydenhoitajan vastaanotto sijaitsee Erkko-lukion yhteydessä, Koulutie 17. Sisäänkäynti lukion aulan vierestä.

Avoin vastaanottoaika klo 9.30-10 ja klo 11-11.30 (ei keskiviikkoisin).

 

Terveydenhoitaja Outi Lund

puh. 044 729 7600

outi.lund@phhyky.fi

yhteydenotot myös Wilman kautta

 

Suun terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuilla opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveystarkastukseen koko opiskelunsa ajan. Opiskelijan tulee itse varata aika halutessaan suun terveystarkastukseen. Suun terveystarkastuksen tekee suuhygienisti tai hammaslääkäri.  Alle 18-vuotiaille opiskelijoille tarkastus on maksuton. Yli 18-vuotiailta peritään normaalit asiakasmaksut, jotka perustuvat tehtyihin toimenpiteisiin.

HUOM! Yli 15-vuotiailta peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään 51,40€.

Ajan suuhygienistin suorittamaan suun terveystarkastukseen voi varata sähköisesti internet-palvelun kautta osoitteessa www.hyvis.fi →  Päijät-Häme → Sähköinen asiointi →  Aavan suun terveydenhuollon ajanvaraus.

Mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen on kolmannen opiskeluvuoden kevääseen saakka. Palvelun käyttö vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Sähköinen asiointi koskee ainoastaan suuhygienistin suorittamia suun terveystarkastuksia. Muissa asioissa yhteydenotot puhelimitse.

Orimattilan seudun suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus:

ma-to klo 8-15, pe 8-14 numerosta 03 819 4280

 

Koulukuraattori

Kuraattori on sosiaalialan ammattilainen esiopetuksessa ja koulussa. Kuraattoripalveluilla tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Kuraattori työskentelee koulun opiskeluhuoltotyössä yhteisöllisesti ja yksilöllisesti osana kouluyhteisön arkea. Koulukuraattori tukee opiskelijaa hyvinvoinnissa ja koulunkäynnissä. Koulukuraattori työskentelee opiskelijoiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa yleisten koulunkäyntiedellytysten ja oppimisympäristöön liittyvien asioiden parantamiseksi.

Kuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti muun muassa kouluun, kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä aiheista ja huolista. Koulukuraattorin työssä keskeistä on opiskelijan ja perheen tarpeista lähtevä neuvonta ja ohjaus.

Koulukuraattori on Erkko-lukiolla pääsääntöisesti paikalla torstaisin, johon lukion opiskelijoiden on mahdollisuus varata aikoja koulukuraattorille joko Wilman tai puhelimen tai tekstiviestin kautta. Erkolla tapaamiset sijoittuvat Yhteiskoulun kuraattorin huoneelle.  Muistathan perua ajoissa varatun ajan suoraan kuraattorille, ellet pääse sovittuun tapaamiseen. 

Sovittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus varata akuuteissa asioissa aikoja myös koulukuraattorin työhuoneelle Orimattilan Sivistyspalveluiden toimipisteeseen Pappilantie 2, 2krs.

 

Koulukuraattori Milja Kuutsa

puh. 044 781 3738

milja.kuutsa@orimattila.fi

yhteydenotot myös Wilman kautta

 

Psykologi

Psykologi osallistuu lukion opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn. Opiskelija ohjataan psykologin vastaanotolle koulun opiskelijan tuki - ryhmän tai sen jäsenen tai opettajan lähettämänä. Opiskelija voi myös hakeutua psykologin vastaanotolle omasta tai huoltajan aloitteesta. Psykologin työnkuvaan kuuluu opillisten vaikeuksien arvioiminen ja psyykkisissä ongelmissa auttaminen. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotyöskentelyyn muun palvelun piiriin, esim. terveyskeskuspsykologille tai keskussairaalaan. Psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Vastaanotto sijaitsee Sivistyspalvelukeskuksessa (Pappilantie 2, 2. krs).

 

Psykologi Liina Graverson

puh. 040 529 1301

liina.graverson@orimattila.fi

yhteydenotot myös Wilman kautta

 

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltotyöllä tuetaan opiskelijoiden opiskelua, terveyttä ja hyvinvointia koulussa. Erkko-lukion opiskelijahuoltoryhmä vastaa koulun opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa, syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa, sekä muulloin tarvittaessa. Siihen kuuluvat johtoryhmä, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi.

 

Opiskelijan tuki - ryhmä vastaa koulussa yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän jäsenet ovat rehtori tai apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja yksi ryhmänohjaaja jokaiselta vuositasolta. Ryhmä kokoontuu kerran jakson aikana ja muulloin tarvittaessa. Ryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua esim. opiskelija tai hänen huoltajansa sekä muita asiantuntijoita.  Tarvittaessa ryhmä ohjaa käsiteltävät asiat asiantuntijaryhmään.

 

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskelijahuollon palveluiden järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskelijahuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseneksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta.

 

Opinto- ja koulumatkatuki

Opinto- ja koulumatkatukiasioissa opiskelijoita neuvoo ja palvelee koulun kanslia. Opintotuki- ja koulumatkatukihakemuslomakkeita saat kansliasta tai Kelan paikallistoimistosta tai netistä.

Kela maksaa lukiossa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Kts. www.kela.fi/koulumatkatuki

  • haettava lukuvuosittain
  • yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km
  • koulumatkojen kustannukset ovat 54 €/kk
  • oma maksuosuus matkalipusta on enintään 43 €/kk

Opintorahaa voi saada aikaisintaan sitä kuuta seuraavan kuun alusta, jolloin täyttää 17 vuotta. Vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan määrään ja voivat myös estää sen saamisen. Opintotukena voi saada opintorahaa, asumislisää tai opintolainan valtion takauksen.. Opintotukea saavalta opiskelijalta edellytetään, että opinnot ovat päätoimisia ja säännöllisisä. Opintotuki voidaan keskeyttää/lakkauttaa, mikäli nämä ehdot eivät täyty.

Opintotukeen 1.8.2019 tulevat muutokset:

  • Pienituloisten perheiden (vuositulo alle 41 100 €) lukiokoulutusta suorittavat opiskelijat voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 €/kk. Tähän ovat oikeutettuja vanhempiensa luona asuvat alle 20 -vuotiaat ja itsenäisesti asuvat alle 18 -vuotiaat. Myös alle 17 -vuotiaat lapsilisää saavat voivat saada oppimateriaalilisän.
  • Vanhempien tulot eivät enää vaikuta alle 18 -vuotiaalle myönnettävään opintorahan määrään, jos opiskelija asuu muualla kuin vanhempiensa luona.
  • Lukio-opintojen opintotukiaika on 10 kk lukuvuodessa.

 

Opiskelijatodistukset

Opiskelija saa tarvittaessa opiskelijatodistuksen koulun kansliasta