Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuollon palvelut

Kuraattori

Kuraattori on sosiaalialan ammattilainen esiopetuksessa ja koulussa. Kuraattoripalveluilla tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Kuraattori työskentelee koulun opiskeluhuoltotyössä yhteisöllisesti ja yksilöllisesti osana kouluyhteisön arkea. Koulukuraattori tukee opiskelijaa hyvinvoinnissa ja koulunkäynnissä. Koulukuraattori työskentelee opiskelijoiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa yleisten koulunkäyntiedellytysten ja oppimisympäristöön liittyvien asioiden parantamiseksi.

Kuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti muun muassa kouluun, kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä aiheista ja huolista. Koulukuraattorin työssä keskeistä on opiskelijan ja perheen tarpeista lähtevä neuvonta ja ohjaus.

Koulukuraattori on Erkko-lukiolla pääsääntöisesti paikalla torstaisin, johon lukion opiskelijoiden on mahdollisuus varata aikoja koulukuraattorille joko Wilman tai puhelimen tai tekstiviestin kautta. Erkolla tapaamiset sijoittuvat Yhteiskoulun kuraattorin huoneelle.  Muistathan perua ajoissa varatun ajan suoraan kuraattorille, ellet pääse sovittuun tapaamiseen. 

Sovittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus varata akuuteissa asioissa aikoja myös koulukuraattorin työhuoneelle Orimattilan Sivistyspalveluiden toimipisteeseen Pappilantie 2, 2krs.

Koulukuraattori Anne Pulkkinen
puh. 044 781 3876
anne.pulkkinen@paijatha.fi
yhteydenotot myös Wilman kautta

Psykologi

Psykologin vastaanottotyö sisältää erilaisten oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien selvitysten, kartoitusten ja tutkimusten tekemistä sekä opiskelijan tukemista oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Oppimiseen liittyvissä asioissa opiskelija ohjautuu psykologin vastaanotolle yleensä ryhmänohjaajan tai laaja-alaisen erityisopettajan kirjoittamalla lähetteellä. Opiskelija voi myös hakeutua psykologin vastaanotolle omasta tai huoltajan aloitteesta.  Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotyöskentelyyn muun palvelun piiriin (esim. erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi). Psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Vastaanotto sijaitsee Sivistyspalvelukeskuksessa (Pappilantie 2, 2. krs).

Psykologi on myös mukana koko lukiota koskevassa yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. 

  

Psykologi Kati Leivonen 

puh. 044 781 3808

kati.leivonen@paijatha.fi 

 yhteydenotot myös Wilman kautta 

Opiskeluterveydenhuolto ja terveydenhoitajan vastaanotto

Lukion terveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä esim. pohtiessasi terveyttä, sairautta, nuoruutta, ihmissuhteita, mielialaa, seurustelua, raskaudenehkäisyä tai halutessasi tarkastuttaa esim. kasvusi, ryhtisi, näkösi tai verenpaineesi. Myös rokotusasioissa voi olla yhteydessä terveydenhoitajaan. Terveydenhoitajan palvelut ovat maksuttomia. 

Lukion 1. vuoden aikana terveydenhoitaja kutsuu 1. vuosikurssin opiskelijoista tytöt terveystapaamiseen. Heillä on tarvittaessa lääkärin tarkastus. 

Lukion pojat saavat terveydenhoitajalta ajan saatuaan puolustusvoimien kutsuntaikäisiä koskevan postin kotiin. Heillä on tuolloin yhdistetty kutsuntatarkastus ja lukiolaisen terveystapaaminen (terveydenhoitaja ja lääkäri). 

Halutessaan opiskelija voi itse varata ajan terveydenhoitajan vastaanotolle millä vuosikurssilla tahansa Wilman kautta. Ehkäisyasioissa on mahdollista varata aika sähköisesti mutta myös Wilman kautta.  

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaalle. Täysi-ikäiselle terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu on 41,80 € (2022). Mikäli et halua maksaa lääkärin vuosimaksua, voit valita 20,90 € käyntimaksun, joka maksetaan käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Jos haluat maksaa vain käyntimaksun, sinun tulee ilmoittaa siitä palveluneuvontaan vastaanottokäyntisi yhteydessä. Samat hinnat koskevat myös sairaanhoitajan vastaanotolla käyntiä. Käynnit psykiatrisella sairaanhoitajalla ovat maksuttomia. 

Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärinvastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta voimassa oleva peruutusmaksu 51.50 € (2022). Terveystarkastukset ja raskauden ehkäisyasioiden hoitokäynnit lääkärillä ovat maksuttomia. 

Lääkärintodistusten kirjoittaminen esim. ajokorttia tai vaihto-oppilashakemusta varten ei kuulu lukioterveydenhuollon palveluihin. Nuorison terveystodistus, joka on kirjoitettu yläkoulun lääkärintarkastuksen yhteydessä, on voimassa yleensä 5 vuotta ja kelpaa siis lääkärintodistukseksi ajettaessa henkilöautokorttia. 

Terveydenhoitajan vastaanotto sijaitsee Wanhalla Amiksella. 

Avoin vastaanottoaika klo 11-11.30 (ei tiistaisin). 

  

Terveydenhoitaja Johanna Rötkö 

puh. 044 729 7600 

johanna.rotko@paijatha.fi 

yhteydenotot myös Wilman kautta 

Suun terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuilla opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveystarkastukseen koko opiskelunsa ajan. Opiskelijan tulee itse varata aika halutessaan suun terveystarkastukseen. Suun terveystarkastuksen tekee suuhygienisti tai hammaslääkäri.  Alle 18-vuotiaille opiskelijoille tarkastus on maksuton. Yli 18-vuotiailta peritään normaalit asiakasmaksut, jotka perustuvat tehtyihin toimenpiteisiin.

HUOM! Yli 18-vuotiailta peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään 51,50€.

Orimattilan seudun suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus:

ma-to klo 8-15, pe 8-14 numerosta 03 819 4280

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltotyöllä tuetaan opiskelijoiden opiskelua, terveyttä ja hyvinvointia koulussa. Erkko-lukion opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa, syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa, sekä muulloin tarvittaessa. Siihen kuuluvat johtoryhmä, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja etsivä nuorisotyöntekijä.

Opiskelijan tuki - ryhmä vastaa koulussa yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän jäsenet ovat rehtori tai apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja yksi ryhmänohjaaja jokaiselta vuositasolta. Ryhmä kokoontuu kerran jakson aikana ja muulloin tarvittaessa. Ryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua esim. opiskelija tai hänen huoltajansa sekä muita asiantuntijoita.  Tarvittaessa ryhmä ohjaa käsiteltävät asiat asiantuntijaryhmään.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseneksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta.