Wilma-tunnukset

Huoltajien Wilma-tunnukset

 

Orimattilan kaupungin sisällä opiskelijan siirtyessä perusasteelta lukioon opiskelijan ja huoltajan aikaisemmat Wilma-tunnukset pysyvät voimassa. Orimattilan ulkopuolelta tulleille opiskelijoille ja huoltajille lähetetään ohjeet Wilma-tunnuksen luomiseksi avainkoodin mukana.

Orimattilan kaupungin Wilma-osoite:  https://orimattila.inschool.fi/

Wilma-tunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa opiskelijalle. Salasana on säilytettävä huolellisesti, ettei se joudu muiden käsiin.

Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Opiskelijan poissaolot on selvitettävä mahdollisimman pian ja tarvittaessa on oltava yhteydessä ryhmänohjaajaan. Yli kahden viikon poissaoloista on toimitettava lääkärintodistus rehtorille, ellei kyseessä ole etukäteen myönnetty läsnäolovapautus.

Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen opiskelija voi antaa huoltajalle luvan jatkaa poissaolojen selvittämistä ilmoittamalla suostumuksensa ryhmänohjaajalle tai kansliaan.