Opiskelijatoiminta

Opiskelijakunta

 

Opiskelijakunta on yhteisö, jonka kaikki koulun opiskelijat muodostavat.

 

Toiminta

Opiskelijakunta valitsee keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen. Hallitus johtaa opiskelijakunnan toimintaa, huolehtii juoksevista asioista, järjestää teemapäiviä ja valmistelee esityksiä opiskelijakunnalle, johtokunnalle, opettajakunnalle ja rehtorille. Erkko-lukion Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu kolme - viisi opiskelijaa jokaiselta vuositasolta, yhteensä 13 opiskelijaa. Jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. 

Tämänvuotinen hallituksemme on eloisa, aktiivinen ja ideoita täynnä. Syyslukukauden suunnitelmiin kuuluvat ainakin jo perinteeksi muodostuneen aatospäivän järjestäminen marraskuussa sekä joulutapahtuma. Teemapäivien ideana on tuoda virkistystä koulunkäyntiin. 

Hallitus pyrkii jatkuvasti kehittämään koulun viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Se on mukana myös koulun yleisessä kehitystoiminnassa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Sillä on edustajansa johtokunnassa, ja jäsenet voivat osallistua myös opettajainkokouksiin. Hallitusta siis kuunnellaan, ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa koulua koskeviin asioihin lain ja järjestyssääntöjen rajoissa. Jos sinulla on ideoita esimerkiksi koulun ilmapiiriin, viihtyisyyteen tai turvallisuuteen liittyen, voit kertoa niistä jollekin hallituksen jäsenistä, joka vie ideasi eteenpäin.

Opiskelijakunnan hallitus toivottaa kaikille reipasta lukuvuotta. Tehdään yhdessä koulustamme entistäkin viihtyisämpi paikka olla ja opiskella! 

Opiskelijakunnan sähköpostiosoite: opiskelijakunta.erkkolukio@orimattila.fi

Opiskelijakunnan ohjaava opettaja: Hanna Hohtari, hanna.hohtari@orimattila.fi

Opiskelijakunnan hallitus 2022-2023

Jäsenet Tehtävä
Hämäläinen Pinja 22B Puheenjohtaja, kuulutusvastaava
Haakana Olivia 22B 1. varapuheenjohtaja, media- ja valokuvavastaava
Viitikko Sisu-Veikka 21A Sihteeri, rahastonhoitaja, kahvila- ja olohuonevastaava
Ekman Niklas 20C Jäsen
Lammi Akseli 20A  Jäsen
Mykkälä Pinja 20A Jäsen