Poissaoloselvitykset

Poissaoloselvitykset

 

Alle 18-vuo­ti­aan opis­ke­li­jan poissaolot selvittää huoltaja. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja voi antaa kirjallisen suostumuksen, että huoltaja selvittää poissaolot tai sel­vit­tää itse pois­sa­o­lon­sa toimittamalla koululle todistukset poissaoloista, esim. lääkärintodistuksen.

Kaikkiin poissaoloihin on oltava hyväksytty syy. Hyväksyttävät poissaolon syyt koulussamme ovat opettajan tai rehtorin myöntämä lupa, huoltajan allekirjoittama kirjallinen todistus poissaolon syystä, terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus sairaudesta ja yli 18-vuotiailla, joilla ei ole huoltajaa, rehtorin lupa. Epäselvissä tapauksissa rehtorin tulkinta on ratkaiseva.

Autokoulun ajotunnit eivät ole hyväksyttävä syy. Tutkinto (kirjallinen ja ajo), simulaatioajo, käsittelykoe ja liukkaan kelin harjoittelu ovat hyväksyttäviä syitä, joihin on anottava poissaololupa.

Jokainen poissaolo on selvitettävä Wilman kautta. Opettaja ei anna arvosanaa opintojaksosta/ moduulista, jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja tai muuten poissaolojen määrä on niin merkittävä, ettei hän voi näytön puutteen vuoksi arvioida opintojaksoa/moduulia. Tästä opettaja antaa ohjeen jokaisen opintojakson alussa.

Opin­to­jak­so (kurssi), joka si­säl­tää sel­vit­tä­mät­tö­miä tai lu­vat­to­mia pois­sa­o­lo­ja voi tuot­taa arvo­sa­nak­si K:n. K tarkoittaa, että opintojakso on keskeytynyt.