Opinto-ohjaus

OPO

Opinto-ohjaaja on päivittäin tavattavissa toimistossaan ja opiskelijat voivat asioida hänen luonaan ilman ajanvarausta.

Opinto-ohjaus

1. jaksossa ryhmissä OPP1.1-2 uudet lukiolaiset tutustuvat lukio-opintoihin ja Erkko-lukion käytänteisiin sekä erilaisiin opiskelutapoihin. Tavoitteena on antaa uusille opiskelijoille valmiudet opintojen menestyksekkäälle aloitukselle. OPP-ryhmiä ohjaa opinto-ohjaaja. 

Opinto-ohjaaja on päivittäin tavattavissa toimistossaan, ja opiskelijat voivat asioida hänen luonaan ilman ajanvarausta.

Opiskelijat voivat kuitenkin tarvittaessa varata myös pidemmän keskusteluajan.

Abiturienteille on varattu puolen tunnin haastattelu, jossa suunnitellaan jatko-opintoja. Kutsu haastatteluun tulee jokaiselle Wilman kautta. 


Opinto-ohjaaja Ari Korhonen puh. 0400-807880 ari.korhonen@orimattila.fi


Abit

ohjeita abeille

 

Ammatinvalinta

Opinto-ohjauksessa perehdytään lukion aikana eri ammatteihin ja arvioidaan työelämän muutostarpeita elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Erityisesti OP2-kurssilla tutustutaan eri ammatteihin ja työelämätaitoihin. Keskeistä on opiskelijan tukeminen löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Itseohjautuvuuden tukeminen antaa hyvät valmiudet selviytyä työelämän muutoksissa eri ikävaiheissa. Urasuunnittelu alkaa eri opiskelijoilla yksilölliseen tahtiin, mutta opinto-ohjaus antaa tukea sen eteenpäin viemiseen osana jo perusopetuksessa alkanutta prosessia. Käytännössä painotetaan yksilöohjausta eli ohjauskeskusteluita, mutta tarpeen mukaan käytetään myös pienryhmäohjausta.