Tietoa meistä

Koulumme

Erkko-lukio on keskikokoinen lukio ja opiskelijaläheinen oppilaitos. 

Koulumme yhdeksäskymmenesseitsemäs lukuvuosi käynnistyi tänä syksynä. Lukuvuoden alku on sujunut hyvin koronaepidemia ohjeistuksia noudattaen. Uudet opiskelijat ovat tutustuneet taloon ja heitä on perehdytetty monin tavoin lukio-opintoihin. Ylemmillä vuositasoilla työskentely on lähtenyt myös käyntiin täydellä teholla, ja syksyn ylioppilaskirjoitukset alkoivat abiturienttien osalta tällä viikolla.

Lukuvuoden 2020–2021 painopistealueena on edelleen hyvinvoinnin kehittäminen, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja jalkauttaa Liikkuva opiskelu -toiminta osaksi lukion arkipäivää. Toisena painopistealueena on lukion uuden opetussuunnitelman laatiminen. Uuden opetussuunnitelman tulee olla valmis lukuvuoden lopussa, jolloin Orimattilan sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy sen ja uusi OPS astuu voimaan 1.8.2021. Näissä ja muissa asioissa toivomme huoltajilta aktiivista vuorovaikutusta ja kannanottoja, jotta saamme kehitettyä koulun toimintaa yhdessä entistä vahvemmaksi. Lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla www.erkkolukio.fi kohdassa Tietoa meistä -> Tietoa koulustamme.

Ylioppilastutkinto on kokonaan sähköinen. Tietoa ylioppilastutkinnosta saa ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilta (https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/). Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää koulun tietoverkkoa ja omia tietokoneita ja tabletteja tarvitaan lukio-opinnoissa.

Toivomme, että käytätte aktiivisesti koulun kotisivuilta löytyvää Wilma – ohjelmaa kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon sekä poissaolojen selvittämiseen. Peruskoulussa käytössä olleet tunnukset ovat edelleen voimassa. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä koulun kansliaan.

Koulun kotisivuilta löydätte aina viimeisimmät tiedot koulun toiminnasta. Sieltä löytyvät mm. opinto-opas ja tietoa arvioinnista sekä opiskelun tukitoimista. Kalenterissa näkyvät koulun tärkeimmät tapahtumat (mm. ylioppilaskirjoitusten aikataulut), ajankohtaiset tiedotukset ja jaksojen työskentelyn rytmitys. Myös koulun Facebook-sivuilta (www.facebook.com/erkkolukio) ja Instagram-sivuilta (www.instagram.com/erkkolukio) voitte seurata mitä koulussa tapahtuu.

Toivomme, että huoltajat ovat kiinnostuneita nuoren koulunkäynnistä ja tukevat häntä koulutyössä. Jos ilmenee kysyttävää tai epäselvyyttä opintoihin liittyvissä asioissa, kääntykää nuorenne ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Järjestämme kullekin vuositasolle etävanhempainillat, joissa voimme keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ohessa vanhempainiltojen aikataulu (tarkempi aika ja ohjelma ilmoitetaan kutsun yhteydessä):

I vuositaso                14.10.2020   

II vuositaso               8.12.2020     

III vuositaso              9.12.2020

Kunkin jakson päätyttyä opiskelija saa arvioinnin. Se näkyy ainoastaan Wilmassa, erillistä paperitodistusta ei enää jaeta. Sen saa pyydettäessä koulun kansliasta.

Toivotan kaikki huoltajat tervetulleiksi koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja juhliin!

Saija Loponen