Tietoa meistä

Koulumme

Erkko-lukio on keskikokoinen lukio ja opiskelijaläheinen oppilaitos. 

Koulumme yhdeksäskymmeneskuudes lukuvuosi käynnistyi tänä syksynä. Lukuvuoden alku on sujunut rauhallisesti ja uudet opiskelijat ovat tutustuneet taloon ja heitä on perehdytetty monin tavoin lukio-opintoihin. Ylemmillä vuositasoilla työskentely on lähtenyt myös käyntiin täydellä teholla ja syksyn ylioppilaskirjoitukset alkoivat abiturienttien osalta tällä viikolla.

Lukuvuoden 2019–2020 painopistealueina ovat edelleen hyvinvoinnin kehittäminen ja Orimattilan sivistys-ja hyvinvointivaliokunnan asettamana kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tuki. Hyvinvoinnin kehittämisessä tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja jalkauttaa Liikkuva opiskelu-toiminta osaksi lukion arkipäivää. Kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tuen tavoitteena on opiskelijoiden yksilöllisen tuen lisääminen. Näissä ja muissa asioissa toivomme huoltajilta aktiivista vuorovaikutusta ja kannanottoja, jotta saamme kehitettyä koulun toimintaa yhdessä entistä vahvemmaksi. Lukuvuoden 2019-2020 toimintasuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla www.erkkolukio.fi kohdassa Tietoa meistä -> Tietoa koulustamme.

Kaikki opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisesti. Lukion opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla. Lukion opetussuunnitelmaa uudistetaan jälleen, perusteet valmistuvat marraskuussa 2019 ja uusi OPS astuu voimaan 1.8.2021.

Ylioppilastutkinto on kokonaan sähköinen. Tietoa sähköisestä ylioppilastutkinnosta saa ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilta (https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/). Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää koulun tietoverkkoa ja omia tietokoneita ja tabletteja tarvitaan lukio-opinnoissa.

Toivomme, että käytätte aktiivisesti koulun kotisivuilta löytyvää Wilma – ohjelmaa kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon sekä poissaolojen selvittämiseen. Peruskoulussa käytössä olleet tunnukset ovat edelleen voimassa. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä koulun kansliaan.

Koulun kotisivuilta löydätte aina viimeisimmät tiedot koulun toiminnasta. Sieltä löytyvät mm. opinto-opas ja tietoa arvioinnista sekä opiskelun tukitoimista. Kalenterissa näkyvät koulun tärkeimmät tapahtumat (mm. ylioppilaskirjoitusten aikataulut), ajankohtaiset tiedotukset ja jaksojen työskentelyn rytmitys. Myös koulun Facebook-sivuilta (www.facebook.com/erkkolukio) ja Instagram-sivuilta (www.instagram.com/erkkolukio) voitte seurata mitä koulussa tapahtuu.

Toivomme, että huoltajat ovat kiinnostuneita nuoren koulunkäynnistä ja tukevat häntä koulutyössä. Jos ilmenee kysyttävää tai epäselvyyttä opintoihin liittyvissä asioissa, kääntykää nuorenne ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Järjestämme kullekin vuositasolle vanhempainillat, joissa voimme keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Ohessa vanhempainiltojen aikataulu (tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä):

I vuositaso                          15.10.2019   

II ja III vuositaso                10.12.2019   

 

Lukion opetus- ja kasvatustavoitteita kodit tukevat mm. ajoittamalla lomamatkat koulun loma-aikoihin, koska muuten ne haittaavat kohtuuttomasti opintoja.

Kunkin jakson päätyttyä opiskelija saa arvioinnin. Se näkyy ainoastaan Wilmassa, erillistä paperitodistusta ei enää jaeta. Sen saa pyydettäessä koulun kansliasta.

 

Toivotan kaikki huoltajat tervetulleiksi koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja juhliin!

 

Saija Loponen, rehtori