Erityisopetus ja oppimisen tuki

Erityisopetus ja oppimisen tuki

 

Lukiossa kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada tukea riippumatta siitä, mistä syistä oppimisvaikeudet johtuvat.

 

Lukion erityisopetus on opiskelijoiden pedagogista tukea ja osa lukion toimivaa ohjausjärjestelmää. Lukion erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana. Häneltä saa oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa ja tukea opiskeluun. Erityisopettaja antaa yksilöohjausta ja tekee oppimisvalmiuksia mittaavia kartoituksia. Mikäli kartoitusten perusteella on viitteitä lukivaikeudesta, erityisopettaja tekee opiskelijalle tarkemman lukitestin. Tulosten perusteella ja huoltajien suostumuksella opiskelija saa halutessaan erityisopettajalta lausunnon lukivaikeudesta. Vaikeus huomioidaan opiskeluaikana ja ylioppilastutkinnossa. Erityisopettajalta saa lisäksi tietoa ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyjen hakemisesta sekä ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävistä lausunnoista.

Erityisopettaja Miska Vainonen
puh. 044 781 3884
miska.vainonen@orimattila.fi
yhteydenotot myös Wilman kautta

Muita tukimuotoja

Erityisopettajan tarjoaman tuen lisäksi tarjolla olevia tukimuotoja

Tukiopetus

Keskustele mahdollisesta tukiopetustarpeesta aineenopettajan kanssa. Tukiopetusta annetaan joko yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Tukea tarjoavat opintojaksot

Englannin ja ruotsin kielissä on tarjolla peruskoulusta lukioon -opintojaksot. Tutustu tarkemmin Opetussuunnitelma-kohdasta. Kysy aineenopettajalta tai opinto-ohjaajalta lisätietoja.