Rankinglistoja ja joulun odotusta

 

STT julkaisi jälleen valtakunnallisen lukiovertailunsa. Siinä verrataan ylioppilaiksi valmistuneiden perusasteen päättökeskiarvoa heidän ylioppilaskirjoitustensa tuloksiin. Menetelmässä on monia puutteita, jotka STT itsekin sivuillaan toteaa: ” Yksi heikkous on se, ettei eroja yläkoulujen arvostelukäytännöissä voida ottaa huomioon. Yo-kokeet arvostellaan valtakunnallisesti, ja niiden tulokset ovat siten vertailukelpoisia keskenään. Yläkouluissa sen sijaan eri opettajat antavat arvosanansa itsenäisesti. Muita heikkouksia löytyy siitä, että lukion keskeyttäneet tai muuten kuin kolmessa vuodessa suorittavat sekä IB-linjalla opiskelevat vaikuttavat lukionsa sisäänpääsykeskiarvoon, mutta he eivät näy vertailuvuoden yo-tulosten tutkintokeskiarvoissa.” Lisäksi syksyllä tilanteeseen vaikuttaa ylioppilaaksi valmistuvien pieni määrä. Esimerkiksi koulustamme valmistui tänä syksynä 6 ylioppilasta.

Kuten Orimattilan Sanomien haastattelussa 19.12. totesin, ei vertailusta voi vetää sen suurempia johtopäätöksiä siitä, mikä on kunkin koulun taso. Erityisesti tänä lukuvuonna, siis myös tulevana keväänä, tuloksiin ja valmistuneiden määrään tulee vaikuttamaan kolmen vuoden takainen korona-aika. Nykyiset abiturientit olivat silloin herkimmässä teini-iässä kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla, jolloin koulut olivat kiinni useamman kuukauden. Se on jättänyt selvän jäljen niin opiskelutapaan kuin tuloksiinkin.

Opiskelutaidoissa on aiempaa enemmän puutteita, mikä näkyy muun muassa lukutaidossa ja matemaattisissa taidoissa. Nyt ja tulevaisuudessa olisi tärkeää mahdollistaa pienet opetusryhmät, jolloin opettajan on helpompi seurata opiskelijan kehittymistä ja eriyttää opetusta sen mukaan. Näin myös taataan työrauha ja jää enemmän aikaa opetukselle sekä aikaa opettajalle auttaa ja tukea opiskelijoita oppimaan.

Mennyt syyslukukausi on sujunut mukavasti ja yhtenä kehittämiskohteena on ollut koko kouluyhteisön hyvinvointi. Opiskelu- ja elämänhallintataitoihin on kiinnitetty huomiota ja tullaan kiinnittämään jatkossakin. Vaikka digitaaliset oppimateriaalit ovat parhaimmillaan erinomaisia ja opiskelijoita motivoivia, niin älylaitteiden käytön sääntelyssä on monilla opiskelijoilla haasteita. Oppitunneilla työskentely ei ole tehokasta ja oppiminen häiriintyy, jos samanaikaisesti näprätään puhelinta tai selaillaan nettiä.

Kiitän opettajia lukukauden aikana tehdystä opetustyöstä ja opiskelijoita ahkerasta työstä asettamienne tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitän myös kaikkia muita lukukauden työhön osallistuneita.

Toivotan kaikille rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2024!

 

Saija Loponen, rehtori