Kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys

Kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys

Lukiossa voi opiskella yleissivistävien aineiden lisäksi myös suoraan jollekin alalle tähtääviä opintoja. Liiketoimintakurssit antavat hyvän pohjan suuntautua kaupallisiin opintohin, kuten kauppakorkeakouluihin ja ammattikorkeakoulujen tradenomilinjoille.

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän ns. sisäistä yrittäjyyttä eli aloitteellisuutta ja omatoimisuutta sekä käsitystä talouden toimintaperiaatteista. Monet työnantajat odottavat näitä taitoja myös työntekijöiltä. Tämän opintokokonaisuuden kurssit valmentavat juuri näihin tavoitteisiin.

Kurssit

1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

Miten toiminnasta saadaan kannattavaa ja kuinka tuote kaupallistetaan

Miten tuotteet ja palvelut saadaan myytyä asiakkaalle

Miten kauppojen todennäköisyyttä voidaan parantaa

Miten markkinoinnilla voidaan tukea myyntiä

Millainen brändi auttaa menestymään kansainvälisillä markkinoilla

2. Vuorovaikutus liiketoiminnassa

Miten ottaa huomioon erilaiset kommunikointityylit vuorovaikutustilanteissa

Mitä neuvottelijan on osattava varmistaakseen neuvottelujen onnistumisen

Miten neuvottelija saavuttaa parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen, johon kaikkien osapuolten on myös luontevaa sitoutua

Miten menestyä työnhakijana

3. Globaalit markkinat

Vapaakaupan edellytykset ja vaikutus liiketoimintaan

Yritysten strategiamallit globaaleilla markkinoilla menestymiseen

Liiketoiminnan globaalit megatrendit ja niiden tuomat mahdollisuudet yrityksille

Miksi vastuullinen liiketoiminta on merkittävässä roolissa yrityksissä

Millaisia valmiuksia eri kulttuurien kohtaaminen liiketoiminnassa edellyttää

4. Talous, raha ja yrittäjyys

Mitä on sijoittaminen ja kuinka yksityishenkilö sitä menestyneesti tekee

Miten yrityksen toiminta on menestyksekästä

Mitä on yritykseen sijoittaminen ja mistä yrittäjä saa rahoitusta

Miten luvuista voi nähdä yrityksen tilanteen ja kannattavuuden

Miten yrityksen kannattavuutta tarkkaillaan ja mitataan