Urheilulinja

Urheilulinja

Urheilulinjalle otetaan 15-20 valmennuksessa olevaa aktiiviurheilijaa. Heillä on mahdollisuus harjoitella kolmena päivänä viikossa koulupäivien aikana. Osa harjoituksista on yhteisiä, osa lajikohtaisia. Vastuuvalmentajana toimii Jarkko Sallinen. Lukion liikunnanopettaja Sami Wirkkala on puolestaan linjasta vastaava koordinaattori. Yhteistyötä tehdään paikallisten urheiluseurojen kanssa. Uudet liikuntatilat 2019 valmistuvassa urheilutalossa.

Oppiaineen tehtävä ja tavoitteet

Oppiaineen tehtävä

Erkko-lukio tarjoaa innokkaille ja urheilussa eteenpäin pyrkiville sekä tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille urheilijoille urheiluvalmennuksen ja valmennusopin opintojaksoja.

Urheilulinjalle otetaan vuosittain 15-20 valmennuksessa olevaa aktiiviurheilijaa. Heillä on mahdollisuus harjoitella kolmena päivänä viikossa koulupäivien aikana. Harjoitukset ovat yhteisiä ja tukevat opiskelijan kunto-ominaisuuksia. Samalla tarjoamme mahdollisuuden opiskella täysipainoisesti tavoitteena lukion päättötodistus. Urheiluvalmennuksen opintojaksoja on valittavana 8, jotka opiskelija voi laskea osaksi opintojaan. Valmennusopin opintojaksoja on tarjolla kaksi, jotka kuuluvat linjan pakollisiin opintoihin.

Urheiluvalmennuksessa tarjoamme yksilöllistä valmennusta, jossa voidaan paneutua henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen fyysisessä harjoittelussa. Harjoittelua ohjaa yksilöllinen ohjelma, joka laaditaan yhdessä oman valmentajan, opiskelijan ja tarvittaessa koulun kanssa. Urheilulinjan harjoitukset täydentävät yksilö- tai seuraharjoittelua. Lajikohtaisesta valmennuksesta siirrytään eri ominaisuuksia kehittävään valmennukseen. Urheilijat edustavat omaa seuraansa ja saavat opintojensa ohella mahdollisuuden harjoitella kolme kertaa viikossa urheilulinjan valmentajien johdolla.

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet

 • opiskelija kehittyy urheilijana ja suorittaa lukio-opinnot ja ylioppilastutkinnon sekä kykenee arvioimaan omia jatko-opintomahdollisuuksiaan
 • opiskelija oppii systemaattisen harjoittelun periaatteet ja sitoutuu määrätietoiseen harjoitteluun
 • opiskelija oppii suunnittelemaan omaa opiskeluaan ja urheiluvalmennustaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja tekemään päätöksiä niiden toteuttamiseksi
 • valmentajat painottavat työssään urheilijan taidon kehittymistä fyysisissä oheisharjoitteissa, ryhmän sisäisissä harjoitteissa ja palauttavissa harjoitteissa
 • lukion ja seurojen välisellä yhteistyöllä pyritään kehittämään ammattimaista valmennusta ja olosuhteita
Osaamisen arviointi ja arvoperusta

Osaamisen arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ohjeistuksen mukaan. Tuntitehtävien ja laajempien kokonaisuuksien suorittamisesta merkitään suoritusmerkintä.
 

Pakolliset opintojaksot

Opiskelijan pitää suorittaa urheilulinjalla seuraavat opintojaksot saadakseen todistuksen urheilulinjalta valmistumisesta:

 • Valmennusoppi 1, 2op (URV1)
 • Valmennusoppi 2, 2op (URV2)
 • Ensimmäisenä lukuvuotena vähintään kaksi (2) urheiluvalmennuksen opintojaksoa
 • Toisena lukuvuotena vähintään kaksi (2) urheiluvalmennuksen opintojaksoa
 • Kolmantena lukuvuotena vähintään yksi urheiluvalmennuksen opintojakso

Yhteensä 7 opintojaksoa

Edellä mainittujen opintojaksojen lisäksi opiskelijan pitää suorittaa liikunnan valtakunnalliset opintojaksot 1 ja 2. Pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija voi vapaasti valita lukiossa tarjottavia liikunnan opintojaksoja omien toiveidensa mukaisesti.

Valmennuksen toteuttaminen

Valmennuskäsitys

Orimattilan Erkko-lukiossa tapahtuvan valmennuksen tavoitteena on ohjata nuoret urheilijat säännölliseen, päämäärätietoiseen ja vastuulliseen harjoitteluun. Tavoitteiden päämääränä on mahdollisuus kehittyä urheilijana ja saavuttaa edellytystensä mukaiset tavoitteet. Lisäksi valmennus tukee urheilijoiden kasvua ihmisinä, tukee heidän koulutustaan ja kannustaa elinikäiseen liikunnan harrastamiseen.

 

Valmennussopimus

Erkko-lukion urheilulinjan opiskelija tekee koulun kanssa valmennussopimuksen, jossa opiskelija sitoutuu noudattamaan yhdessä sovittuja urheilulinjan sääntöjä. Samalla opiskelija sitoutuu kehittämään opiskelu- ja urheilu-uraansa yhdessä koulun kanssa.

 

Liikuntaympäristöt

Urheiluvalmennus järjestetään pääsääntöisesti Orimattilan Areenalla, joka valmistuu keväällä 2019. Lisäksi hyödynnetään kaupungin tarjoamia liikuntapaikkoja ja liikuntapalveluja tarpeen mukaan. Riippuen urheilijan omasta lajista, sovitut harjoitukset voidaan toteuttaa myös opiskelijan oman valmentajan tai joukkueen mukana. Urheilijan lajista riippuen urheilulinjalaisten harjoitukset voidaan hajauttaa pienempiin ryhmiin, millä tuetaan eri lajien fyysistä, motorista ja taidollista kehittymistä.

 

Yhteistyö

Urheiluvalmennuksesta vastaavat urheiluvalmennuksen vastuuopettaja, lukion omat liikunnanopettajat sekä urheilijan oma valmentaja. Tämän lisäksi urheiluvalmennuksessa hyödynnetään paikallisia seuroja.

Pakolliset opintojaksot
Urheiluvalmennusopintojaksot

Aamuharjoitukset kolme kertaa viikossa:

 • tukevat opiskelijan kunto-ominaisuuksia
 • yksilöllistä valmennusta
 • eri ominaisuuksia kehittävää valmennusta

Valmennusopintojaksoja voi suorittaa max. 8 lukion aikana.

Yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa:

 • Orimattilan Jymy
 • Orimattilan Pedot
 • Orimattilan Judoseura
 • Rastivarsat
 • Orimattilan Seudun Urheiluampujat
 • Vironmäen Ponitalli
Valintaperusteet

Urheilulinjalle valitaan enintään 20 opiskelijaa, ja valinnassa painotetaan perusasteen päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon arvosanoja. Linjalle haetaan yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 (https://opintopolku.fi/konfo/fi/). Linjalle ei järjestetä pääsykoetta. Painotettu keskiarvo oltava vähintään 7,0.

Urheilulinjalle hakevan opiskelijan tulee yhteishaun yhteydessä vastata hakulomakkeessa oleviin urheilijan lisäkysymykset osioon opintopolussa.

Pakollisten opintojaksojen sisällöt

Valmennusoppi 1, 2 op (URV01)

Tavoitteet

 • Tiedollisten valmiuksien antaminen nuorelle urheilijalle oman valmennuksen ja harjoittelun tueksi.

Keskeiset sisällöt

 • Urheilijan elämänhallinta ja itsensä tunteminen: Urheilijan arkirytmi ja suunnitelmallisuus. Urheilijan uni ja lepo.
 • Psyykkisten taitojen kehittäminen: Tunne itsesi. Tietoisuustaidot. Itseluottamuksen rakentaminen. Psyykkinen kausisuunnittelu. Yhteistyö valmentamisessa
 • Lajianalyysi ja kansainvälinen vaatimustaso: Lajianalyysistä lajin vaatimustasoon. Varhainen erikoistuminen vai monilaji harjoittelu.
 • Valmentautumisen perusteet.
 • Fyysisen ja taidollisen harjoittelun perusteet: Harjoittelun pääperiaatteet. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Kehittymisen seuranta ja harjoittelun vaikuttavuus
 • Huoltavan harjoittelun vaikuttavauus – tukee palautumista
 • Urheilijan terveys: Urheilijan terveyden perusta. Urheiluvammojen tehokas ehkäisy ja laadukas hoito. Urheilijan infektiot. Urheilijan ylikuormitustila. Erityiskysymyksiä erityisesti urheileville naisille. Päihteet ja urheilu

Opintojakson arviointi

Suoritusmerkintä.

Valmennusoppi 2, 2 op (URV02)

Tavoitteet

 • Urheilijan elämäntapoihin liittyvien asioiden ymmärtäminen. Ravintoon liittyvien asioiden ymmärtäminen ja toteuttaminen. Aktiiviuraan ja uran jälkeiseen elämään liittyvät haasteet. Urheilun ja sosiaalisen median haasteiden ymmärtäminen.

Keskeiset sisällöt

 • Urheilijan elämä 24/7 ravinto ja uni: Urheilijan arkirytmi ja suunnitelmallisuus. Urheilijan uni. Huippu-urheilijan ruokavalion perusta energiatasapaino – jaksaminen ja tehoa ruoasta. Ravintoaineet – polttoaineet harjoitteluun. terveyden edistäminen ja palautuminen. Urheilijan ravintolisät
 • Urheilijan elämä 24/7, talous, media, urheilun mahdollistaminen vaikuttamalla ympäristöön: Urheilijan tulot. Vakuutukset. Urheilijan brändi – toimeentulo. Urheilijanbrändin arvon rakentuminen. Urheilija sosiaalisessa mediassa. Urheilija yrittäjänä.
 • Reilusti huipulle mm. suek.
 • Huippu-urheilija vierailut ja asiantuntija luennoijat.
 • Opiskelijan toimiminen ohjaajana – näyttötunnit sekä suunnitelma tunnista.
 • Uraohjauksen opastus.
 • Älylaitteet apuvalmennuksessa.

Opintojakson arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ohjeistuksen mukaan. Tuntitehtävien ja laajempien kokonaisuuksien suorittamisesta merkitään suoritusmerkintä. 

Urheiluvalmennus 1-8, 2 op (URV3-10)

Tavoitteet

Paikallinen lisäys

• Opintojakson tavoitteena on tukea urheilijan harjoitusmahdollisuuksia koulupäivän aikana. Harjoittelussa tavoitteena on eri kunto-ominaisuuksien kehittäminen.

Keskeiset sisällöt

Paikallinen lisäys

• Eri kunto-ominaisuuksien kehittäminen monipuolisin menetelmin. Harjoittelussa hyödynnetään lähialueen liikuntapaikkoja monipuolisesti.

Opintojakson arviointi

Paikallinen lisäys

Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat läsnäoloon. Opintojakson läpäisystä saa suoritusmerkinnän. Opiskelija voi suorittaa lukion aikana 8 urheiluvalmennuksen opintojaksoa.

Yhteystiedot

Urheilulinjan koordinaattori Sami Wirkkala, 044 781 3588, sami.wirkkala@orimattila.fi

Vastuuvalmentaja Jarkko Sallinen, jarkko.sallinen@orimattila.fi

Opinto-ohjaaja Ari Korhonen, 040 080 7880, ari.korhonen@orimattila.fi