Urheilulinja

Urheilulinja

Urheilulinjalle otetaan 15-20 valmennuksessa olevaa aktiiviurheilijaa. Heillä on mahdollisuus harjoitella kolmena päivänä viikossa koulupäivien aikana. Osa harjoituksista on yhteisiä, osa lajikohtaisia. Vastuuvalmentajana toimii Jarkko Sallinen. Lukion liikunnanopettaja Sami Wirkkala on puolestaan linjasta vastaava koordinaattori. Yhteistyötä tehdään paikallisten urheiluseurojen kanssa. Uudet liikuntatilat 2019 valmistuvassa urheilutalossa.

Pakolliset opintojaksot

 

 

Urheiluvalmennusopintojaksot

Aamuharjoitukset 2-3 kertaa viikossa:

 • palauttava harjoittelu
 • oman harjoitusohjelman mukainen harjoittelu
 • lajiharjoittelu

Valmennusopintojaksoja voi suorittaa max. 8 lukion aikana.

Yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa:

 • Orimattilan Jymy
 • Orimattilan Pedot
 • Orimattilan Judoseura
 • Rastivarsat
 • Orimattilan Seudun Urheiluampujat
 • Vironmäen Ponitalli

Valintaperusteet

Urheilulinjalle valitaan enintään 20 opiskelijaa, ja valinnassa painotetaan perusasteen päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon arvosanoja. Linjalle haetaan yhteishaussa 22.2.-22.3.2022 (Opintopolku.fi). Linjalle ei järjestetä pääsykoetta. Painotettu keskiarvo oltava vähintään 7,0.

Urheilulinjalle hakevan opiskelijan tulee yhteishaun opintopolun lisäksi täyttää urheilijatietolomake yhdessä valmentajansa kanssa ja palauttaa se yhteishaun loppuun mennessä Erkko-lukiolle. Voit lähettää lomakkeen joko postitse osoitteeseen Erkko-lukio, Koulutie 17, 16300 Orimattila tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen erkko.lukio@orimattila.fi tai tuoda sen Erkko-lukion postilaatikkoon. Urheilijatietolomakkeen saa tulostettua alla olevasta linkistä.

Urheilulinja

Oppiaineen tehtävä

Erkko-lukio tarjoaa innokkaille ja urheilussa eteenpäin pyrkiville sekä tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille urheilijoille urheiluvalmennuksen ja valmennusopin opintojaksoja.

Urheilulinjalle otetaan vuosittain 15-20 valmennuksessa olevaa aktiiviurheilijaa. Heillä on mahdollisuus harjoitella kolmena päivänä viikossa koulupäivien aikana. Osa harjoituksista on yhteisiä, osa lajikohtaisia. Samalla tarjoamme mahdollisuuden opiskella täysipainoisesti tavoitteena lukion päättötodistus. Urheiluvalmennuksen opintojaksoja on valittavana 8, jotka opiskelija voi laskea osaksi opintojaan. Valmennusopin opintojaksoja on tarjolla kaksi, jotka kuuluvat linjan pakollisiin opintoihin.

Urheiluvalmennuksessa tarjoamme yksilöllistä valmennusta, jossa voidaan paneutua henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen sekä lajitaidoissa että fyysisessä harjoittelussa. Harjoittelua ohjaa yksilöllinen ohjelma, joka laaditaan yhdessä oman valmentajan, opiskelijan ja tarvittaessa koulun kanssa. Urheilulinjan harjoitukset täydentävät yksilö- tai seuraharjoittelua ja antavat mahdollisuuksia kehittää lajikohtaisia ominaisuuksia. Urheilijat edustavat omaa seuraansa ja saavat opintojensa ohella mahdollisuuden harjoitella kolme kertaa viikossa urheilulinjan valmentajien johdolla.

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet

- opiskelija kehittyy urheilijana ja suorittaa lukio-opinnot ja ylioppilastutkinnon sekä kykenee arvioimaan omia jatko-opintomahdollisuuksiaan

- opiskelija oppii systemaattisen harjoittelun periaatteet ja sitoutuu määrätietoiseen harjoitteluun

- opiskelija oppii suunnittelemaan omaa opiskeluaan ja urheiluvalmennustaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja tekemään päätöksiä niiden toteuttamiseksi

- valmentajat painottavat työssään urheilijan taidon kehittymistä niin lajiharjoittelussa, fyysisissä oheisharjoitteissa, ryhmän sisäisissä harjoitteissa ja palauttavissa harjoitteissa

- lukion ja seurojen välisellä yhteistyöllä pyritään kehittämään ammattimaista valmennusta ja olosuhteita

Osaamisen arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ohjeistuksen mukaan. Tuntitehtävien ja laajempien kokonaisuuksien suorittamisesta merkitään suoritusmerkintä. 

 

Arvoperusta

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Nämä tavoitteet ovat tärkeitä myös nuoren urheilijan uran kannalta. Toteutuessaan ne varmistavat opiskelujen jatkumisen lukion jälkeen urheilijan valitsemalla jatko-opintoalalla sekä antavat edellytyksen omaan elämänhallintaa.

Arvoperustassa painotetaan vahvasti suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisiä sisältöjä mihin kuuluvat oikeudenmukaisuus, sitoutuminen, rehellisyys ja reilun pelin henki. Urheilevaa nuorta pyritään kasvattamaan myös kantamaan vastuu omista valinnoista ja ratkaisuista.

 

Valmennuksen toteuttaminen

Valmennuskäsitys

Orimattilan Erkko-lukiossa tapahtuvan valmennuksen tavoitteena on ohjata nuoret urheilijat säännölliseen, päämäärätietoiseen ja vastuulliseen harjoitteluun. Tavoitteiden päämääränä on mahdollisuus kehittyä urheilijana ja saavuttaa edellytystensä mukaiset tavoitteet. Lisäksi valmennus tukee urheilijoiden kasvua ihmisinä, tukee heidän koulutustaan ja kannustaa elinikäiseen liikunnan harrastamiseen.

 

Valmennussopimus

Erkko-lukion urheilulinjan opiskelija tekee koulun kanssa valmennussopimuksen, jossa opiskelija sitoutuu noudattamaan yhdessä sovittuja urheilulinjan sääntöjä. Samalla opiskelija sitoutuu kehittämään opiskelu- ja urheilu-uraansa yhdessä koulun kanssa.

 

Liikuntaympäristöt

Urheiluvalmennus järjestetään pääsääntöisesti Orimattilan Areenalla, joka valmistuu keväällä 2019. Lisäksi hyödynnetään kaupungin tarjoamia liikuntapaikkoja ja liikuntapalveluja tarpeen mukaan. Riippuen urheilijan omasta lajista, sovitut harjoitukset voidaan toteuttaa myös opiskelijan oman valmentajan tai joukkueen mukana. Urheilijan lajista riippuen urheilulinjalaisten harjoitukset voidaan hajauttaa pienempiin ryhmiin, millä tuetaan eri lajien fyysistä, motorista ja taidollista kehittymistä.

 

Yhteistyö

Urheiluvalmennuksesta vastaavat urheiluvalmennuksen vastuuopettaja, lukion omat liikunnanopettajat sekä urheilijan oma valmentaja. Tämän lisäksi urheiluvalmennuksessa hyödynnetään paikallisia seuroja.

 

 

Urheilulinjan sisältö ja opintojaksot

Erkko-lukiossa tarjotaan lukio-opintojen aikana yhteensä 8 lukio-oppimäärään hyväksi luettavaa valmennusopintojaksoa (URV03-URV10). Kyseiset opintojaksot ovat koulukohtaisia valinnaisia opintoja, joista saa suoritusmerkinnän. Lajiopintojaksojen lisäksi valmennuksessa olevat opiskelijat suorittavat linjaan vaadittavat pakolliset opintojaksot. Näitä opintojaksoja ovat:

 • valmennusoppi 1 ja 2
 • kuntosali- ja kehonhuolto
 • kuntoliikunta
 • liikunnan tai tanssin lukiodiplomi

Tämän lisäksi urheilulinjan opiskelijat voivat vapaasti valita muita lukiossa tarjottavia liikuntaopintojaksoja.

 

Pakollisten opintojaksojen sisällöt

Valmennusoppi 1, 2 op (URV01)

Tavoitteet

 • Tiedollisten valmiuksien antaminen nuorelle urheilijalle oman valmennuksen ja harjoittelun tueksi.

Keskeiset sisällöt

 • Urheilijan elämänhallinta ja itsensä tunteminen: Urheilijan arkirytmi ja suunnitelmallisuus. Urheilijan uni ja lepo.
 • Psyykkisten taitojen kehittäminen: Tunne itsesi. Tietoisuustaidot. Itseluottamuksen rakentaminen. Psyykkinen kausisuunnittelu. Yhteistyö valmentamisessa
 • Lajianalyysi ja kansainvälinen vaatimustaso: Lajianalyysistä lajin vaatimustasoon. Varhainen erikoistuminen vai monilaji harjoittelu.
 • Valmentautumisen perusteet.
 • Fyysisen ja taidollisen harjoittelun perusteet: Harjoittelun pääperiaatteet. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Kehittymisen seuranta ja harjoittelun vaikuttavuus
 • Huoltavan harjoittelun vaikuttavauus – tukee palautumista
 • Urheilijan terveys: Urheilijan terveyden perusta. Urheiluvammojen tehokas ehkäisy ja laadukas hoito. Urheilijan infektiot. Urheilijan ylikuormitustila. Erityiskysymyksiä erityisesti urheileville naisille. Päihteet ja urheilu

Opintojakson arviointi

Suoritusmerkintä.

 

Valmennusoppi 2, 2 op (URV02)

Tavoitteet

 • Urheilijan elämäntapoihin liittyvien asioiden ymmärtäminen. Ravintoon liittyvien asioiden ymmärtäminen ja toteuttaminen. Aktiiviuraan ja uran jälkeiseen elämään liittyvät haasteet. Urheilun ja sosiaalisen median haasteiden ymmärtäminen.

Keskeiset sisällöt

 • Urheilijan elämä 24/7 ravinto ja uni: Urheilijan arkirytmi ja suunnitelmallisuus. Urheilijan uni. Huippu-urheilijan ruokavalion perusta energiatasapaino – jaksaminen ja tehoa ruoasta. Ravintoaineet – polttoaineet harjoitteluun. terveyden edistäminen ja palautuminen. Urheilijan ravintolisät
 • Urheilijan elämä 24/7, talous, media, urheilun mahdollistaminen vaikuttamalla ympäristöön: Urheilijan tulot. Vakuutukset. Urheilijan brändi – toimeentulo. Urheilijanbrändin arvon rakentuminen. Urheilija sosiaalisessa mediassa. Urheilija yrittäjänä.
 • Reilusti huipulle mm. suek.
 • Huippu-urheilija vierailut ja asiantuntija luennoijat.
 • Opiskelijan toimiminen ohjaajana – näyttötunnit sekä suunnitelma tunnista.
 • Uraohjauksen opastus.
 • Älylaitteet apuvalmennuksessa.

Opintojakson arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ohjeistuksen mukaan. Tuntitehtävien ja laajempien kokonaisuuksien suorittamisesta merkitään suoritusmerkintä. 

 

Kuntoliikunta, 2 op (LI06)

Tavoitteet

Keskeiset sisällöt

 • Ilon ja virkistyksen kokeminen sekä oman kunnon hoitaminen. Stressinhallintaa liikunnan avulla. Opintojakson sisällöt suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opintojakson aikana suoritetaan liikuntadiplomiin kuuluvat testit.

Opintojakson arviointi

 • Opintojakson aikana suoritetaan liikunnan lukiodiplomin liikuntakykyisyyden testit (MOVE). Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista jakson tunneille ja annettujen tehtävien suorittamista ohjeistetun aikataulun mukaisesti. Kun edellä mainitut tehtävät toteutuvat on opintojakso suoritettu hyväksyttävästi.

 

Kuntosali- ja kehonhuolto, 2 op (LI10)

Tavoitteet

 • Opintojakson tavoitteena on oppia kuntosaliharjoittelun ja palauttavan harjoittelun perusteet. Tavoitteena on myös ohjata opiskelijoita omatoimiseen ja koko elämän kestävään liikkumiseen.

Keskeiset sisällöt

 • Opintojaksolla tutustutaan monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kuntosaliharjoittelun perusteisiin. Kehonhuollossa painotetaan alkulämmittelyn, oheisharjoittelun sekä palauttavan harjoittelun merkitystä, esimerkiksi venyttelyn, rentoutumisen ja ravitsemuksen kautta. Harjoittelu tapahtuu pääosin kuntosalilla. Opintojakso sopii sekä aloitteleville että aktiivisille kuntosaliharjoittelijoille.

Opintojakson arviointi

 • Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Annettujen tehtävien suorittamisesta ja läsnäolosta saa suoritusmerkinnän.

 

Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)

Opintojakson moduulit

 • Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4), Valinnainen

Tavoitteet

Liikunnan lukiodiplomi Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa
 • pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.

Keskeiset sisällöt

Liikunnan lukiodiplomi

 • muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

 

Tanssin lukiodiplomi, 2 op (TALD7)

Opintojakson moduulit

 • Tanssin lukiodiplomi, 2 op (TALD7), Valinnainen

Tavoitteet

Tanssin lukiodiplomi Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa
 • kehittää tanssillisen tehtävän myötä tanssillista osaamistaan edelleen
 • kuvaa kirjallisesti tanssin opiskelupolkuaan ja tanssillista kehitystään.

Keskeiset sisällöt

Tanssin lukiodiplomi

 • tanssillisena tehtävänä soolo- tai ryhmäteos, jonka opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian
 • tanssilliseen tehtävään liittyvä kirjallinen työ
 • tanssin lukiodiplomiin sisältyvä tutkielma

 

Urheiluvalmennus 1 - 8, 8 x 2 op (URV03 - URV10)

Tavoitteet

 • Opintojakson tavoitteena on tukea urheilijan harjoitusmahdollisuuksia koulupäivän aikana. Harjoittelussa tavoitteena on eri kunto-ominaisuuksien kehittäminen. Tämän lisäksi mahdollisuus lajinomaiseen harjoitteluun.

Keskeiset sisällöt

 • Yhteisharjoitukset sekä lajinomaiset harjoitukset. Eri kunto-ominaisuuksien kehittäminen monipuolisin menetelmin. Harjoittelussa hyödynnetään lähialueen liikuntapaikkoja monipuolisesti.

Opintojakson arviointi

 • Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat läsnäoloon. Opintojakson läpäisystä saa suoritusmerkinnän. Opiskelija voi suorittaa lukion aikana 8 urheiluvalmennuksen opintojaksoa.

 

Yhteystiedot

Urheilulinjakoordinaattori Sami Wirkkala, 044 781 3588, sami.wirkkala@orimattila.fi

Vastuuvalmentaja Jarkko Sallinen, jarkko.sallinen@orimattila.fi

Opinto-ohjaaja, Ari Korhonen, 040 080 7880, ari.korhonen@orimattila.fi