Yleislinja

Yleislinja

Erkko-lukion yleislinjalla opiskelija opiskelee vähintään 75 lukiokurssia. Opiskelijan on suoritettava valtakunnallisista kursseista vähintään 47-51 pakollista ja vähintään 10 syventävää kurssia.

Kuvaus yleislinjasta

Valtakunnallisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia kursseja koulun monipuolisesta aine- ja kurssivalikoimasta. Opiskelija voi painottaa opintojaan mm. luonnontieteisiin valitsemalla kemiasta ja fysiikasta sekä biologiasta koulukohtaisia kursseja. Kielistä kiinnostuneen opiskelijan kannattaa jatkaa peruskoulussa aloitetun ylimääräisen kielen opiskelua tai aloittaa lukiossa kokonaan uuteen kieleen ja kulttuuriin tutustuminen.

Ylioppilaskokeen opiskelija tekee neljässä pakollisessa aineessa. Äidinkielen ylioppilaskoe on kaikille pakollinen, ja kolme muuta koetta voi valita ruotsin, pitkän kielen, reaalin ja matematiikan kokeista. 

Opiskelija voi suorittaa myös taito- ja taideaineissa lukiodiplomin esimerkiksi kuvataiteessa, liikunnassa, tanssissa ja musiikissa. Diplomeista saa lisätietoa Edu.fi -sivuilta.
Lukion yleislinjalle valitaan maksimissaan 73 opiskelijaa, ja haku on normaalisti kevään yhteisvalinnassa. Lukuaineiden alin keskiarvoraja on 7,0.

 

OPETUSSUUNNITELMA 2021

 

 

OPETUSSUUNNITELMA 2016

 

6 Oppiainesuunnitelmat