Yleislinja

Yleislinja

Erkko-lukion yleislinjalla opiskelija opiskelee vähintään 150 opintopisteen opinnot (75 lukiokurssia). Opiskelijan on suoritettava valtakunnallisista opintojaksoista/kursseista vähintään 94-102 opintopistettä (47-51) pakollisia ja vähintään 20 opintopistettä valinnaisia opintoja (10 syventävää kurssia).

Kuvaus yleislinjasta

Valtakunnallisten opintojaksojen/kurssien lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja/kursseja koulun monipuolisesta aine- ja opintojakso/kurssivalikoimasta. Opiskelija voi painottaa opintojaan mm. luonnontieteisiin valitsemalla kemiasta ja fysiikasta sekä biologiasta koulukohtaisia opintojaksoja/kursseja. Kielistä kiinnostuneen opiskelijan kannattaa jatkaa peruskoulussa aloitetun ylimääräisen kielen opiskelua tai aloittaa lukiossa kokonaan uuteen kieleen ja kulttuuriin tutustuminen.

Ylioppilaskokeen opiskelija tekee viidessä pakollisessa aineessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe on kaikille pakollinen, ja neljä muuta koetta voi valita ruotsin, vieraan kielen, reaalin ja matematiikan kokeista. 

Opiskelija voi suorittaa myös taito- ja taideaineissa lukiodiplomin esimerkiksi kuvataiteessa, liikunnassa, tanssissa ja musiikissa. Diplomeista saa lisätietoa Edu.fi -sivuilta.
Lukion yleislinjalle valitaan maksimissaan 73 opiskelijaa, ja haku on kevään yhteishaussa. Lukuaineiden alin keskiarvoraja on 7,0.