Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Tällä sivulla voit tutustua opetussuunnitelmaan

Erkko-lukion opetussuunnitelma LOPS 2021

Erkko-lukio on nuorten jatkokoulutustarpeita palveleva koulu, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkaa peruskoulun jälkeisiä opintoja lähellä kotia. Se antaa ajan vaatimat taidot elämässä, työssä, opinnoissa ja globaalissa maailmassa selviämiseen. Opiskelija kasvaa maailmankansalaiseksi, joka ymmärtää oman vastuunsa kestävän kehityksen toteutumisesta. Koulu pyrkii antamaan työkalut mediakriittiseen ajatteluun ja auttaa nuorta näkemään tulevaisuutensa rohkeana, aktiivisena kansalaisena, jolla on tiedot ja taidot nähdä asioiden syy- ja seuraussuhteet maailmanlaajuisessa kehyksessä.

 

OPETUSSUUNNITELMA 2021

 

 

OPETUSSUUNNITELMA 2016

 

6 Oppiainesuunnitelmat